X-IT RESORT MODEL

โครงการระดมทุน crowdfunding เพื่อสร้าง HUB รูปแบบใหม่  ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการขนส่งทุกรูปแบบ

40,000,000 THB

 

WHAT IS X-IT RESORT ?

HOTEL

เป็นที่พักสำหรับการเดินทาง

Read More >

TRANSPORTATION

บริการส่งลูกค้าไปยังจุดหมาย ด้วยราคายุติธรรม

Read More >

SHIPPING

มีบริการขนส่งพัสดุและสัมภาระ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

Read More >

TOURIST INFORMATION

บริการให้คำปรึกษา ทั้งพี่พัก การเดินทาง และการจัดส่งพัสดุ

Read More >

ประเภทการลงทุน

อาคารสร้างใหม่

เน้นทำเลรอบนอก หรือบริเวณที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

Read More >

อาคาร Renovate

เน้นทำเลในตัวเมือง การเดินทางสะดวก เช่น ตามแนวรถไฟฟ้า

CAMPING

เน้นทำเลตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 
079_A9_0236
079_A9_0236

press to zoom
NC2_0020
NC2_0020

press to zoom
039_DSC3527-HDR
039_DSC3527-HDR

press to zoom
079_A9_0236
079_A9_0236

press to zoom
1/6

LOCATION

PHASE แรกของการลงทุน จะเน้นการลงทุนที่จังหวัดท่องเที่ยว เน้นการเชื่อมต่อกับสนามบิน  International

thailand map.jpg

BUSINESS OPPORTUNITY

 

MARKET SHARE

ธุรกิจท่องเที่ยวมีสัดส่วนประมาณ 10.4% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก (World Travel & Tourism Council 2018)

ประเทศไทย การท่องที่ยวมีสัดส่วนสูงถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท

สถิติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหมดไปกับค่าที่พัก

ประมาณ 1.9 แสนล้าน ต่อปี

86.5% ของที่พักที่นักท่องเที่ยวจ่ายคือโรงแรม

ประมาณ  31 ล้านคนต่อปี

รวมมูลค่าของที่พักและการเดินทางคือเกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ประมาณ 2.5 แสนล้านต่อปี

เป้าหมาย

ปีที่ 1 : ส่วนแบ่ง 1% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในประเทศไทย (38 ล้านคน)

= ประมาณ 380,000  คนต่อปี

ต้องการระดมทุนสร้าง HUB ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนดังกล่าวได้

380,000 คนต่อปี/365 = 1,041 คนต่อวัน

ต้องการสร้าง    HUB จำนวน 50 ห้องต่อแห่ง

∴ 1,041/50 =   21  แห่ง ภายใน 1  ปี

ภายใน 5 ปี :    ต้องการส่วนแบ่ง 10% จากมูลค่าการเข้าพัก = 208  แห่ง

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามที่พักแรม พ.ศ.2552 - 2560

TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY EXPENDITURE ITEM

JANUARY - DEMCEMBER 2016

เป้าหมายการขยายตัว.png
 

ผลตอบแทน

เปรียบเทียบดอกเบี้ย.jpg

กราฟแสดงผลตอบแทนของดอกเบี้ย (เงินปันผล) เมื่อเทียบกับการฝากออมทรัพย์ในธนาคาร

 จากเงินตั้งต้น 500,000 บาทเท่ากัน ผ่านไป 5 ปี  ทั้งสองวิธีให้ผลตอบแทนที่ต่างกันอย่างมหาศาล

PROBLEM

 

TRAVELER PROBLEM

การเดินทาง และการขนส่งในไทยยังเป็นสิ่งลำบากสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาจากต่างถิ่น ขาดการประสานงานที่ดี  ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ หากต้องการความสะดวกสบาย ต้องยอมจ่ายในราคาที่แพง  ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับประเทศ

จึงเกิดแนวความคิด การเป็น HUB ที่มีบริการครบวงจร ทั้งการรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน หรือสถานีรถไฟ บริการส่งพัสดุ รวมไปถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ลดรายจ่ายที่เกิดจากการเอาเปรียบของขนส่งรูปแบบต่างๆภายในพื้นที่

WHAT OUR TRAVELER THINK

"แย่มาก ปล่อยห้องที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้ลูกค้า เปิดเข้าไปรู้สึกแย่มากก"

"เดินทางลำบาก โรงแรมหายาก โดนสามล้อฟันราคา"

- Mary van den Reich

"ห้องพักไม่สมราคา รถรับส่งไม่มี"

- Paul & Susan Taylor

- Nareerat 

CUSTOMER

 

70% FOREIGNER

30% THAI

COMPETITOR

 
COSI BY CENTARA

จุดเด่น

- เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

- มีบริการค่อนข้างครอบคลุม

จุดด้อย

- สาขายังน้อย ไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อสร้าง HUB ได้

2-exterior-lifestyle-11.jpg
B2 HOTEL

จุดเด่น

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

- มีช่องทางการจองออนไลน์หลายรูปแบบ

- มีจำนวนมาก

จุดด้อย

- โรงแรมและ Website ยังขาดเอกลักษณ์

- เนื่องจากมีหลายแห่ง ทำให้การบริหาร หรือการเปลี่ยน- แปลงทำได้ยาก

281250_16082316230045733927.jpg
HOP INN

จุดเด่น

- ราคาถูก เน้นลูกค้าที่เดินทางเพื่อการทำงาน ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัด

- มีสาขามาก

จุดด้อย

- เนืื่องจากเน้นลูกค้ากลุ่มเดินทางเพื่อทำงาน จึงไม่เหมาะกับนักท่อเงที่ยว เพราะไม่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

- เนื่องจากมีหลายแห่ง ทำให้การบริหาร หรือการเปลี่ยน- แปลงทำได้ยาก

775076_17032314520051723732.jpg

EXPENSES

 

40,000,000 THB

25 M

ค่าก่อสร้าง

5 M

CLASH FLOW

10 M

FRANCHISE

CONTACT US

ADDRESS

Thaihoteldesign

39/87 Ratchada Soi32 yak1

Chunkasem , Jatujak

Bangkok 10900

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL IN THE FOLLOWING CONTACT FORM:

FOR MORE INFORMATION,

PLEASE CONTACT US:

Email: contact@thaihoteldesign.com

Tel: 092-7909669

Line : @thaihoteldesign