โอกาสร่วมขยายสาขา

X-IT RESORT 

โครงการลงทุนในโรงแรมประเภทห้องพักชั่วคราว

สำหรับ  ท่านที่มีที่ดินประมาณ  2-3  ไร่และ เงินทุน

30-40 ล้านบาท

 

ร่วมขยายสาขา แบรนด์เชน X-IT RESORT 

xitlogo.jpg

ร่วมธุรกิจกับมืออาชีพ ที่ทำธุรกิจด้านนี้กว่า 12 ปี  คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

HOTEL

เป็นที่พัก แบบส่วนตัว สไตล์ luxury resort

Read More >

Car-checkin

เข้าพักสะดวก check-in ไม่ต้องลงจากรถ 

Read More >

Safety

ปลอดภัย

Read More >

Food/drinks

บริการอาหารช่องเสริฟภายใน

Read More >

รูปแบบโรงแรม

อาคารสร้างใหม่

Read More >

อาคาร Renovate

VILLA

 
079_A9_0236
079_A9_0236

press to zoom
NC2_0020
NC2_0020

press to zoom
039_DSC3527-HDR
039_DSC3527-HDR

press to zoom
079_A9_0236
079_A9_0236

press to zoom
1/6

LOCATION

เราช่วยวิเคราะห์พื้นทีีที่เหมาะสมในการลงทุนได้ทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด

thailand map.jpg

BUSINESS OPPORTUNITY

 

MARKET SHARE

ธุรกิจท่องเที่ยวมีสัดส่วนประมาณ 10.4% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก (World Travel & Tourism Council 2018)

ประเทศไทย การท่องที่ยวมีสัดส่วนสูงถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท

 
 

ปัญหาของผู้ใช้บริการ

การเดินทาง และการขนส่งในไทยยังเป็นสิ่งลำบากสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาจากต่างถิ่น ขาดการประสานงานที่ดี  ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ หากต้องการความสะดวกสบาย ต้องยอมจ่ายในราคาที่แพง  ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับประเทศ

จึงเกิดแนวความคิด การเป็น HUB ที่มีบริการครบวงจร ทั้งการรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน หรือสถานีรถไฟ บริการส่งพัสดุ รวมไปถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ลดรายจ่ายที่เกิดจากการเอาเปรียบของขนส่งรูปแบบต่างๆภายในพื้นที่

 

COMPETITOR

 
COSI BY CENTARA

จุดเด่น

- เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

- มีบริการค่อนข้างครอบคลุม

จุดด้อย

- สาขายังน้อย ไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อสร้าง HUB ได้

2-exterior-lifestyle-11.jpg
B2 HOTEL

จุดเด่น

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

- มีช่องทางการจองออนไลน์หลายรูปแบบ

- มีจำนวนมาก

จุดด้อย

- โรงแรมและ Website ยังขาดเอกลักษณ์

- เนื่องจากมีหลายแห่ง ทำให้การบริหาร หรือการเปลี่ยน- แปลงทำได้ยาก

281250_16082316230045733927.jpg
HOP INN

จุดเด่น

- ราคาถูก เน้นลูกค้าที่เดินทางเพื่อการทำงาน ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัด

- มีสาขามาก

จุดด้อย

- เนืื่องจากเน้นลูกค้ากลุ่มเดินทางเพื่อทำงาน จึงไม่เหมาะกับนักท่อเงที่ยว เพราะไม่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

- เนื่องจากมีหลายแห่ง ทำให้การบริหาร หรือการเปลี่ยน- แปลงทำได้ยาก

775076_17032314520051723732.jpg
 

EXPENSES

40,000,000 THB

25 M

ค่าก่อสร้าง

5 M

CLASH FLOW

10 M

FRANCHISE

X-IT RESORT

ADDRESS

ประดิษฐ์มนูญธรรม ซ. ประดิษฐ์มนูธรรม 19 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240