ออกแบบฟาร์มคาเฟ่

DESIGN FARM CAFE'

 จากข้อมูลการบริโภคการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จะเห็นได้ว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจะเลือกกินแต่ผักที่ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง ดังนี้จึงต้องเพาะปลูกในระบบปิดหรือในโรงเรือน ซึ่งปลูกได้ทั้งระบบไฮโดรโปรนิคส์และระบบการใช้ดิน ที่ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ รวมถึงการเลือกใช้ระบบการปลูกแบบ vertical ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และเร่งเวลาการเติบโต โดยใช้ระบบแสง led ช่วยที่เรียกว่าการปลูกแบบ PFAL ( Plant Farm Artificial Lighting) รวมไปถึงการใช้ตัวช่วยดูแลการเพาะปลูกให้สะดวกสบายขึ้นโดยใช้ระบบ AI หรือที่เรียกกันว่า Smart Farming 

     เมื่อเราพูดถึงธุรกิจที่ยังได้รับความสนใจคือธุรกิจคาเฟ่ขายอาหารแนวสุขภาพ ดังนี้ถ้าเราสามารถมีฟาร์มและคาเฟ่อยู่ที่เดียวกัน ส่วนหนึ่งเราขายผักส่วนหนึ่งเรามาใช้เป็นวัตถุดิบในร้านอาหารคาเฟ่ของเราเอง ก็ทำให้เป็นจุดขายให้คนมาใช้บริการกับร้านของเรา และมั่นใจได้ว่าได้ผักที่สดและปลอดภัยแน่นอน

 ทำให้ ทีมงานออกแบบของเราได้รวบรวมองค์ความรู้ในการออกแบบและการก่อสร้าง ธุรกิจฟาร์มคาเฟ่  เพื่อให้ผู้สนใจที่ทำธุรกิจเทรนสุขภาพที่กำลังเติบโตและยังมีอนาคต  ทำธุรกิจนี้ได้ง่ายขึ้น

FARM MODEL 01

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 950,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x15 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  และชั้นลอย ขนาด  5   x3   ตรม

Type-1_V1.jpg
FARM MODEL 02

งบประมาณ

ค่าแบบ 80,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 1,200,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x15 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   120  ตรม

  

Type-2_V1.jpg
FARM MODEL 03

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x10 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  

Type-1_V2.jpg
FARM MODEL 04

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x10 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  

ออกแบบฟาร์มแบบ03.1
FARM MODEL 05

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x10 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  

ออกแบบฟาร์มแบบ05.1
FARM MODEL 03

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x10 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  

Type-1_V2.jpg
FARM MODEL 03

งบประมาณ

ค่าแบบ 50,000 บาท

ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

ฟาร์มและคาเฟ่ ขนาดกลาง ประกอบไปด้วย

ส่วนฟาร์ม ขนาด 5x10 ตรม.

และคาเฟ่ ขนาด   5 x 5  ตรม

  

Type-1_V2.jpg