#สัมมนาฟรี #การจัดการเพื่อพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ

การจัดการเพื่อพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ โดยบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุมีที่ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต โดยจะจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง Aging well in Thailand 4.0

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค.61 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://tast.or.th/ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/forms/gv6hx1bCxujB4XNw1 หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อ คุณทิพวรรณ อีเมล์: thippawan.wat@biotec.or.th โทร: 025646700 ต่อ 3514” ---รายละเอียด--- การส่งเสริมให้ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้สูงอายุแล้วสามารถจัดการหรือเตรียมตัวรับมือเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้กับตัวเอง ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง หรือการเตรียมที่อยู่อาศัยของตัวเองให้พร้อมกับสภาพร่างกายที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยภาครัฐบาลและสังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและเตรียมตัวพร้อมรับนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถหารายได้เข้าตัวเองได้ เปิดช่องทางให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่สะสมมาให้มีประโยชน์ต่อสังคม มีการรองรับทางการแพทย์ที่เพียงพอ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือมีการสร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อสามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
โพสล่าสุด
Archive
Search By Tags