Fast Travel


ในโลกยุคดิจิตอล การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนธุรกิจ ไม่เพียงสร้างความรวดเร็วในการให้บริการ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางได้โดยเร็ว (Fast Travel) เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่การใช้ไอที ยังถูกนำมาใช้ช่วยลดอุปสรรคในการเดินทางและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากดีมานด์การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับซัพพลายที่ขยายตามไม่ทัน วันนี้เราจะเห็นว่าในสนามบินต่างๆ ที่มีผู้โดยสารคับคั่ง ต่างให้ผู้โดยสารเช็กอินตั๋วโดยสาร ด้วยตัวเองผ่านจุดเช็กอินอัตโนมัติที่เรียงกันเป็นแนวยาว รวมไปถึงการโหลดกระเป๋าเข้าระบบด้วยตัวเอง การสแกนบอร์ดิ้ง พาสเอง ณ ประตูขึ้นเครื่องบิน เพิ่มเติมจากการเช็กอินผ่านเว็บไซต์ของสายการบินและโมบายแอพ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือ “โมบายแอพที่มีเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)” เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน ที่จะฉายภาพบริการให้เห็นได้เหมือนได้เดินทางไปสัมผัสของจริง ขณะที่ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligenceหรือ AI)” จะมีบทบาทมากขึ้น ในการ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุดในการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ก็นำข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์โดยเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวก็มีแนวคิดจัดทำดัชนีความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และการใช้ AI มาตรวจจับข้อมูลและประมวลผลการให้คะแนน (เรตติ้ง) ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ของไทย ที่จะสร้างบิ๊กดาต้า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทยในอนาคต ต่อเรื่องนี้ นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ดิเอราวัณ กรุ๊ป สะท้อนมุมมองว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันต่างปรับตัวโดยใช้ดิจิตอล แพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ การมีออนไลน์ ทราเวล เอเยนต์ (OTA) ก็เป็นการเสริมช่องทางการขายให้แก่ธุรกิจโรงแรมอีกช่องทางหนึ่ง ขณะที่โฮลเซล เอเยนต์ ต่างก็ปรับตัวโดยนอกจากการขายผ่านช่องเดิมๆ อย่างโบรชัวร์ วันนี้ต่างก็มีช่องทางออนไลน์เป็นของตัวเอง และการนำเสนอบริการที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวผ่านโซเชียลต่างๆ ก็เป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้น จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,327 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 3 มกราคม พ.ศ. 2561

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
โพสล่าสุด
Archive
Search By Tags