การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงแรม-การเลือกทำเลที่ตั้ง


การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงแรม

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทดำเนินการเป็นที่ปรึกษาด้านโรงแรม ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มบริษัทลงทุนไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเลย การศึกษารายละเอียดต่างๆ สามารถจัดทำกันเองได้ภายในหลายบริษัทโรงแรมขนาดใหญ่แต่กระนั้น บริษัทโรงแรมเหล่านี้โดยปกติก็มักจะใช้บริการของที่ปรึกษาโรงแรมเพื่อดำเนินการจัดหาข้อมูลต่างๆจากภายนอกมาทำการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ในตัวโครงการ ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินที่รองรับในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการโดยปกติก็จะเรียกร้องขอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ที่จัดเตรียมโดยที่ปรึกษาภายนอก

การศึกษาความเป็นไปได้ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน และในแต่ละส่วนล้วนมีผลกระทบต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในตัวโครงการ

การเลือกทำเลที่ตั้ง (site selection) ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจโรงแรมอยู่ที่การเลือกสถานที่ตั้งของโรงแรม ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ รวมถึงการศึกษากฎหมายการแบ่งเขตพื้นที่ของท้องถิ่น และที่สำคัญอีกประการคือ ขนาดของโรงแรมกับสถานที่ตั้งต้องมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับจำนวนห้องพักที่สามารถสร้างลงในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงแรมในเมืองที่มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในเรื่องความสูงและสถานที่จอรถ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อสรุปในจำนวนของที่ดินที่ต้องการ พื้นที่ทางกายภาพของทำเลที่ตั้งมีความสำคัญในหลายๆด้านมากกว่าขนาดของตัวโรงแรมมากขนาดที่ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องในการสร้างโรงแรมนั้น ขนาดของพื้นที่ที่จะสร้างโรงแรมเพื่อให้ได้ตามขนาดของโรงแรมที่กำหนดไว้ต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

สถานที่ตั้งของโรงแรมที่เข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้เช่น น้ำและไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด ถ้าขาดปัจจัยทั้งน้ำและไฟฟ้า การจัดหาสายไฟฟ้าและท่อประปาและอื่นๆ จากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด ทำให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายหลักได้ หากมีความจำเป็นที่โรงแรมจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าของตนเอง หรือขุดบ่อน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ จะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการวางระบบท่อน้ำเสียอาจทำให้เพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

การเลือกทำเลที่ตั้งมีความสำคัญเมื่อโยงถึงผลกระทบของต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ที่ตั้งต้องมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องการเข้าถึงได้โดยถนนหนทางที่แขกจะเดินทางมาถึงและออกจาโรงแรมได้ ถ้าทำเลที่ตั้งของโรงแรมไม่มีถนนหนทางเข้าถึง ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องจัดสร้างขึ้น ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายนั่นเอง

ข้อได้เปรียบทางธรรมชาติของทำเลที่ตั้งก็ต้องได้รับการพิจารณาด้วย เพราะจะเป็นแรงจูงใจเพิ่มขึ้นที่ทำให้แขกเข้าพักในโรงแรม อาทิเช่น สถานที่ตั้งของโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ชายหาด เนินสกี หรือสถานที่ดึงดูดใจทางธรรมชาติอื่นๆ ลักษณะภูมิประเทศของทำเลที่ตั้งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการเดินทางเข้าถึงได้ของพื้นที่ นับได้ว่าสำคัญทีเดียว การเดินเล่นของแขกจากห้องพักไปยังชายหาดได้อย่างสะดวกสบาย ย่อมดีกว่าจะต้องไต่ลงไปตามโขดหินประมาณ 80-100 ฟุต แขกหลายคนชอบชมวิวทิวทัศน์ตอนพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นเรื่องยากในการที่จะสนองความต้องการของแขกทุกคนได้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งดึงดูดใจตามธรรมชาติ ทิศทางของบริเวณด้านหน้าโรงแรมมีผลต่อระดับการตัดสินใจของแขกในการเลือกใช้บริการ เช่น การจัดให้ด้านหน้าของโรงแรมติดชายหาดด้านทิศตะวันออก ก็จะทำให้ได้รับแสงทิตย์ตอนเช้า และเกิดร่มเงาตอนบ่าย ซึ่งอาจดีกว่าโรงแรมที่ติดหาดด้านทิศตะวันตก ดังนั้น ทำเลที่ตั้งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของโรงแรม

credits : http://www.qsofttech.com

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
โพสล่าสุด
Archive
Search By Tags